Pressrum

Om du regelbundet recenserar böcker i tidningar, tidskrifter, radio och tv eller på bloggar och önskar ett recensionsexemplar, skicka din beställning inklusive postadress till:  info@emsal.se

Om du är frilansare och önskar ett recensionsexemplar, vänligen ange var boken kommer att recenseras.

Om du arbetar i bokhandeln och önskar ett läsexemplar, skicka din beställning inklusive postadress och butiksnummer till:  info@emsal.se