Titlar

    

Azad är nyhetsuppläsare på en radiostation som drivs av den kurdiska motståndsrörelsen. Med stor omsorg förmedlar han drömmen om sitt Kurdistan till sin dotter, som visar sig handla lika mycket om en bättre och säkrare värld för dottern som också heter Kurdistan. Men plötsligt händer det saker som ingen hade kunnat föreställa sig. Under några dramatiska veckor förändras livet för Azad, hans familj, byborna, gerillarörelsen och kurderna i Irak. Drömmen om Kurdistan ger inblick i och avspeglar Azads dröm om Kurdistan som den har uttryckts politiskt sedan 1880-talet. Hur sannolikt är det att Azads dröm kan gå i uppfyllelse? Är Azads dröm alla kurders dröm? Hur är relationen mellan kurdernas dröm och verkligheten? På vilka sätt och under vilka omständigheter kan drömmen förverkligas?Ann-Catrin Emanuelsson och Khaled Salih belyser kurdernas politiska kamp för överlevnad och självstyre. De beskriver och analyserar också olika regeringars sätt att hantera kurderna i Turkiet, Iran, Irak och Syrien.Pris: 150 SEK (inklusive porto inom Sverige)

En göteborgsgrabbs memoarer

Lagom till sin 75-års dag tecknar Kenneth Emanuelsson ned sina personliga minnen från livet samtidigt som han försöker fånga tidsandan.

Pris: 40 SEK (inklusive porto inom

 

 

 

 

 

 

RISKUNGEN är en livsberättelse om hur två skilda platser binds samman genom företagsamhet och hur relationer och kontakter skapas mellan det nya Sverige och det nya Kurdistan. Det är en berättelse om en person som gör många aktiva val, val som ibland tyngs ned av hinder och motgångar men som tillräckligt ofta lyfts upp av gynnsamma tillfälligheter. Det är en berättelse om en individ bortom kollektivet men samtidigt om någon som är som folk är mest – tvetydig och sammansatt, full av idéer, förhoppningar och drömmar om en bättre framtid. Det är också en skildring av historiska och politiska skeenden på de platser där Hazem Kurda lever och verkar.

Pris: 180 SEK (inklusive porto inom Sverige)